Szállítási feltételek

A cégünknél megrendelt/megvásárolt berendezéseket az árajánlatban szereplő feltételek szerint szállítjuk le a megrendelő telephelyére, illetve a megrendelő igénye szerint saját fuvareszközzel, vagy megbízott harmadik céggel is végezhető a célhelyre szállítás. A berendezés(ek) üzembe helyezése, telepítése, kezelésének betanítása a megrendelővel szóban, vagy írásban rögzített feltételek szerint történik. A garanciális időszak akkor veszi kezdetét, mikor a megrendelőt értesítjük a berendezés kiszállításának lehetőségéről. A berendezés sérülésmentes leszállításával és telepítésével csak az Aemco Europa Kft által megbízott szállító esetén vállalunk  felelősséget - minden egyéb esetben ez a felelősség és az esetlegesen ezzel járó költségek a megrendelőt terhelik.